Kuljetus ja nostopalvelut

Kuljetus ja nostopalvelut

  • kappaletavarakujetukset
  • maa-ainesten kuljetus
  • vaihtolavakuljetukset
  • turve- ja hakekuljetukset
  • konelavettikuljetukset

Käytössämme on monipuolinen kuljetuskalusto. Hoidamme niin kappaletavaran, vaihtolavojen, turpeen, hakkeen, maa-ainesten kuin koneen kuljetukset. Kuorma-autoissa on myös tavaranosturi, joihin on mahdollista kiinnittää materiaalinkäsittelykoura tai puutavarakoura. Tarvittaessa kuormaus ja purku hoidetaan omalla pyöräkonekalustolla esimerkiksi trukkipiikeillä.